Πιστοποίηση

To Ε.Δ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Φορέα Πιστοποίησης PMG-Cert προσφέρει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα 4 επίπεδα πιστοποίησης IPMA στην  Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Οι πιστοποιήσεις που χορηγούνται στην Ελλάδα είναι πλήρως αναγνωρισμένες και ισοδύναμες με εκείνες που χορηγούνται σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται το IPMA.


H πιστοποίηση IPMA με βάση το ICB3 θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Ιουνίου 2019 με τη διεξαγωγή των τελευταίων εξετάσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η εξέταση ή η επανεξέταση ή η επαναπιστοποίηση με το ICB3 για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης (Δ, Γ, Β και Α) και τυχόν βαθμοί που επιτεύχθηκαν δεν θα μπορούν να μεταφερθούν στο νέο σύστημα εξέτασης. Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποιησης/επανεξέτασης/επαναπιστοποίησης επίπέδου Δ γίνονται δεκτές μέχρι 31 Μαϊου 2019. Αιτήσεις για πιστοποίηση / επαναπιστοποίηση ανώτερων επιπέδων (Γ, Β και Α) δεν γίνονται πλέον δεκτές. 


Οι επόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης IPMA θα  διεξαχθούν στην Αθήνα (Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα) τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 

Αιτήσεις για πιστοποίηση / επανεξέταση / επαναπιστοποίηση IPMA επίπεδο Δ μπορούν να υποβληθούν από 20- 31 Μαΐου 2019.

Αιτήσεις για πιστοποίηση / επανεξέταση / επαναπιστοποίηση ανώτερων επιπέδων (Γ, Β και Α) δεν γίνονται πλέον δεκτές.

Εξετάσεις διοργανώνονται και οποτεδήποτε (μέχρι 30 Ιουνίου 2019) κατόπιν συννενόησης για ομάδες >7 υποψηφίων που υποβάλλονται μαζί σε ένα e-mail.

Σημαντικό:   Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις  συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορείτε να βρείτε εδώ


Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση IPMA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του IPMA.

O κώδικας ηθικής & επαγγελματικής συμπεριφοράς του IPMA είναι διαθέσιμος εδώ.

Ο κώδικας ηθικής & επαγγελματικής συμπεριφοράς των πιστοποιημένων με το σύστημα IPMA είναι διαθέσιμος εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης IPMA στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή το φυλλάδιο αυτό πριν υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση IPMA.


Κόστος Συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA

  • Επίπεδο Δ:  Ελληνικά 450 €, Αγγλικά 550 €

Επανεξέταση

  • Επίπεδο Δ:  Κόστος αρχικής αίτησης - 30% (μέρος Α ή Β)  / -20% (δύο μέρη)

Επαναπιστοποίηση (είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το επίπεδο Δ και μετά τη λήξη της πιστοποίησης αλλά μόνο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της επόμενης πενταετίας)

  • Επίπεδο Δ : 150 €

Στα παραπάνω κόστη περιλαμβάνεται η εγγραφή ως συνδεδεμένου μέλους του Ε.Δ.Δ.Ε. των πιστοποιημένων IPMA για ένα χρόνο από την ημερομηνία πιστοποίησης τους.

Εκπτώσεις

Έκπτωση 20% στις παραπάνω τιμές δικαιούνται νέοι που γεννήθηκαν μετά την 1/1/1994, ομάδες τουλάχιστον 7 ατόμων (IPMA-D) που υποβάλουν από κοινού τις αιτήσεις τους σε ένα (1) e-mail  και για τους οποίους γίνεται μία (1) καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής καθώς και επανεξεταζόμενοι που έχουν εξεταστεί ανεπιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) φορές τους τελευταίους 12 μήνες.

Έκπτωση 30% για ομάδες >7 φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ που υποβάλουν από κοινού τις αιτήσεις τους σε ένα (1) e-mail και για τους οποίους γίνεται μια (1) καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής.


Βασικά Έντυπα Αιτήσεων 

Φόρμα δήλωσης προσωπικών στοιχείων (για όλα τα Επίπεδα)

  1. Επίπεδο Δ:    Ελληνικά / Αγγλικά 
  2. Επανεξέταση: Όλα τα επίπεδα 
  3. Επαναπιστοποίηση: Επίπεδο Δ - Ελληνικά / Αγγλικά

Βασικές Συνδέσεις


Έχετε απορίες ή επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.