Πιστοποίηση

*** ΝΕΟ *** Σεμινάρια προετοιμασίας για πιστοποίηση IPMA  ***

To Ε.Δ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Φορέα Πιστοποίησης PMG-Cert προσφέρει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα 4 επίπεδα πιστοποίησης IPMA στην  Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Οι πιστοποιήσεις που χορηγούνται στην Ελλάδα είναι πλήρως αναγνωρισμένες και ισοδύναμες με εκείνες που χορηγούνται σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται το IPMA.


Οι επόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης IPMA επίπεδο Δ θα  διεξαχθούν στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 2019

Εξετάσεις διοργανώνονται και οποτεδήποτε κατόπιν συννενόησης για ομάδες >7 υποψηφίων που υποβάλλονται μαζί σε ένα e-mail.

Για τα επίπεδα Γ, Β και Α, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οποτεδήποτε. Η εξέταση θα καθορίζεται κατόπιν συννενόησης τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής. 

Σημαντικό:   Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις  συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορείτε να βρείτε εδώ


Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση IPMA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του IPMA.

O κώδικας ηθικής & επαγγελματικής συμπεριφοράς του IPMA είναι διαθέσιμος εδώ.

Ο κώδικας ηθικής & επαγγελματικής συμπεριφοράς των πιστοποιημένων με το σύστημα IPMA είναι διαθέσιμος εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης IPMA στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή το φυλλάδιο αυτό πριν υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση IPMA.


Κόστος Συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA

 • Επίπεδο Δ:  Ελληνικά 450 €, Αγγλικά 550 €
 • Επίπεδο Γ:  Ελληνικά  800 €, Αγγλικά 1.100 €
 • Επίπεδο Β:  Ελληνικά 1.400 €, Αγγλικά 1.700 €
 • Επίπεδο Α:  Ελληνικά 1.900 €, Αγγλικά 2.200 €

Επανεξέταση

 • Επίπεδο Δ:  Κόστος αρχικής αίτησης - 30% (μέρος Α ή Β)  / -20% (δύο μέρη)
 • Επίπεδο Γ/Β - Μέρος Α :  Κόστος αρχικής αίτησης - 50%
 • Επίπεδο Γ/Β - Μέρος Β :  Κόστος αρχικής αίτησης - 30%

Επαναπιστοποίηση (εφόσον υποβληθεί αίτηση  1 μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της ισχύουσας πιστοποίησης)

 • Επίπεδο Δ : 150 € ή 600 € για πιστοποίηση στο επίπεδο Γ (Ελληνικά)
 • Επίπεδο Γ : 250 € ή 1.100 € για πιστοποίηση στο επίπεδο Β (Ελληνικά)
 • Επίπεδο Β : 300 € ή 1.600  € για πιστοποίηση στο επίπεδο Α (Ελληνικά)

Στα παραπάνω κόστη περιλαμβάνεται η εγγραφή ως συνδεδεμένου (IPMA-D), πάρεδρου (IPMA-C) ή τακτικού (IPMA-B ή IPMA-A) μέλους του Ε.Δ.Δ.Ε. των πιστοποιημένων IPMA για ένα χρόνο από την ημερομηνία πιστοποίησης τους.

Εκπτώσεις

Έκπτωση 20% στις παραπάνω τιμές δικαιούνται νέοι που γεννήθηκαν μετά την 1/1/1993, ομάδες τουλάχιστον 7 ατόμων (IPMA-D) ή 3 ατόμων (IPMA-C/B) που υποβάλουν από κοινού τις αιτήσεις τους σε ένα (1) e-mail  και για τους οποίους γίνεται μία (1) καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής καθώς και επανεξεταζόμενοι που έχουν εξεταστεί ανεπιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) φορές τους τελευταίους 12 μήνες.

Έκπτωση 30% για ομάδες >7 φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ που υποβάλουν από κοινού τις αιτήσεις τους σε ένα (1) e-mail και για τους οποίους γίνεται μια (1) καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής.


Βασικά Έντυπα Αιτήσεων 

Φόρμα δήλωσης προσωπικών στοιχείων (για όλα τα Επίπεδα)

 1. Επίπεδο Δ:    Ελληνικά / Αγγλικά 
 2. Επίπεδο Γ:     Ελληνικά / Αγγλικά - Τυπικό Έντυπο Αναφοράς Έργου
 3. Επίπεδο Β:    Ελληνικά / Αγγλικά - Φύλλο Πολυπλοκότητας Ελληνικά / Αγγλικά
 4. Επανεξέταση: Όλα τα επίπεδα 
 5. Επαναπιστοποίηση: Επίπεδο Δ - Ελληνικά / Αγγλικά Επίπεδο Γ - Ελληνικά  [Σημ. Η υποβολή αιτήσεων για επαναπιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται  το αργότερο μέχρι ένα μήνα πριν τη λήξη ισχύος της τρέχουσας  πιστοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πρόσθετο διοικητικό κόστος]

Βασικές Συνδέσεις


 

Έχετε απορίες ή επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.