Πιστοποίηση

 

To Ε.Δ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Φορέα Πιστοποίησης PMG-Cert προσφέρει αποκλειστικά στην Ελλάδα την πιστοποίηση IPMA στην  Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Οι πιστοποιήσεις που χορηγούνται στην Ελλάδα είναι πλήρως αναγνωρισμένες και ισοδύναμες με εκείνες που χορηγούνται σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται το IPMA.


H πιστοποίηση IPMA με βάση το ICB3 ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2019 με τη διεξαγωγή των τελευταίων εξετάσεων. Πλέον δεν είναι δυνατή η εξέταση ή η επανεξέταση ή η επαναπιστοποίηση με το ICB3 για όλα τα επίπεδα πιστοποίησης (Δ, Γ, Β και Α) και τυχόν βαθμοί που επιτεύχθηκαν δεν μπορούν να μεταφερθούν στο νέο σύστημα εξέτασης. 


Αιτήσεις για πιστοποίηση / επανεξέταση / επαναπιστοποίηση για όλα τα επίπεδα (Δ, Γ, Β και Α) δεν γίνονται πλέον δεκτές.


Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση IPMA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του IPMA.

O κώδικας ηθικής & επαγγελματικής συμπεριφοράς του IPMA είναι διαθέσιμος εδώ.

Ο κώδικας ηθικής & επαγγελματικής συμπεριφοράς των πιστοποιημένων με το σύστημα IPMA είναι διαθέσιμος εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης IPMA στην Ελλάδα με το παλιό σύστημα (ICB3)  μπορείτε να βρείτε εδώ


Βασικά Έντυπα Αιτήσεων 

Δεν γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις. Τα νέα έντυπα αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα εδώ με την ανακοίνωση του νέου συστήματος εξετάσεων.


Βασικές Συνδέσεις


Έχετε απορίες ή επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA; Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.